Medlemmar

OKQ8

Som en naturlig del av arbetet mot ett hållbart OKQ8 ingår satsningen på hållbara transporter.

– För OKQ8 innebär hållbara transporter ambitioner både gällande vår egen miljöpåverkan, men också hur vi kan underlätta för våra kunder att göra hållbara val, säger Andréa Haag, Hållbarhetschef. OKQ8 kommer i framtiden förse marknaden med ännu fler miljöanpassade produkter, och med det ökar kraven på distribution, lagring och säkerhet.

– Vår vision är att kunna leverera miljöanpassade produkter utan miljöbelastning på ett säkert sätt, menar Johan Welander, logistikchef.

OKQ8 ÅTAGANDEN

Hållbara transporter på OKQ8 definieras av en målsättning att minska de egna CO2-utsläppen med 25% till år 2015 jämfört med 2006.

Minskningen kommer att uppnås genom en rad åtgärder som gäller både transportplanering och ruttoptimering, men även genom utbildning och dialog kring attityder. Samtliga förare utbildas i sparsam körning, med syftet att reducera drivmedelsförbrukningen, och fordonen är utrustade med SpeedwarningTM som hjälper föraren att hålla aktuell hastighet och även reducera drivmedelsförbrukningen.

Med tre egna tankbilar som kan gå på RME (rapsmetylester) som kan tankas på egen depå i Halmstad startar OKQ8 resan för fler tankbilar på alternativa drivmedel. Förhoppningen är att även dieselfordonen ska kunna köra på en högre halt FAME redan under 2010.

Målet är att erbjuda kunderna 12% alternativa drivmedel 2015 (2010 ligger siffran på ca 6%) och OKQ8 har som målsättning att deras kunders klimatpåverkan ska minska.

– Detta gör vi idag genom invigningen av vårt första ED95-tankställe för tung trafik i Stockholmsområdet. Det är en IDS-anläggning som ligger i Jordbro-Haninge och etableringen är en del av ett EU-projekt som syftar till att minska den tunga trafikens påverkan på miljön i Storstockholm, berättar Mikael Bergström, Direktmarknadschef.

KONTAKTUPPGIFTER

Andrea Haag
Director Sustainability & Communication
E-post: andrea.haag@okq8.se
Tfn: Direkt :+46 (0)8 50680236
Mobil: +46 (0)70 2680203
Sveavägen 155
Box 23900
S-104 35 Stockholm

» OKQ8s hemsida