Medlemmar

Lantmännen

Bild LantmännenLantmännen har en unik position utifrån vilken vi arbetar med för att realisera våra klimatmål. Vi är både en affärspartner för lantbruket och en del av matkonsumentens vardag. Med spannmål som vår röda tråd finns Lantmännen med hela vägen från åker och sådd till färdig produkt. Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord för ett livskraftigt lantbruk. Som en stor transportköpare har vi möjlighet att samarbeta med våra logistikspartners för att nå bättre klimatprestanda i våra transporter. Som en stor producent av biodrivmedel har vi en möjlighet att påverka transportörer och transportköpare att dra nytta av klimatprestandan från våra hållbara biodrivmedelslösningar.

Som medlemmar i KNEG vill Lantmännen utveckla och driva lösningar både inom transporteffektivitet och inom biodrivmedel. Tillsammans med andra aktörer vill Lantmännen hitta nya affärsmodeller som stödjer våra klimat- och hållbarhetsmål.

 

LANTMÄNNENS ÅTAGANDEN

  • Lantmännen har skrivit under och stödjer miljömålsberedningens fastställda klimatmål och kommer genom Transportinitiativet (projekt) fastställa ett handlingsprogram för att nå målet om att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.
  • Lantmännen åtar sig att i samarbete med leverantörer löpande optimera inköpta transporter med avseende på dess klimatpåverkan.
  • Lantmännen åtar sig att säkerställa att våra leverantörer av transporttjänster skall öka sin andel av förnybara drivmedel för att nå det ovan nämnda övergripande klimatmålet för transporter.
  • Lantmännen åtar sig att ta initiativet till hållbara tunga transporter baserad på svensk motorteknologi och svensk etanol inom konceptet Etha.

FAKTA OM LANTMÄNNEN

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs gemensamt av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, verksamhet i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor. Vi är både en affärspartner för lantbruket och en del av matkonsumentens vardag. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk.