Medlemmar

Chalmers/Göteborgs universitet

Chalmers/Göteborgs universitets mål är att de ingenjörer och arkitekter som utbildas ska vara med och designa det framtida hållbara samhället.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, är värd för Chalmers/Göteborgs universitets deltagande i KNEG. GMV är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för arbete med miljö och hållbar utveckling.

För att nå klimatneutrala godstransporter på väg krävs det olika typer av åtgärder. Strategin för att nå målet kan man se i tre steg:

1. Effektivare transporter: tex utveckling av effektivare logistiksystem och förändrat körsätt som minskar bränsleanvändningen.
2. Effektivare fordon: förbättrade motorer, kombinerade med el- och hybridteknik, särskilt för distribution, minskat luft- och rullmotstånd samt utveckling av bränslecellsteknik.
3. Nya bränslen: inblandning av FAME, utveckling och demonstration av teknik för förgasningen av biobränsle för att kunna producera DME och Fischer-Tropsch-diesel, forskning på bränsleceller och lagring av vätgas för att få ner kostnaderna och energiförlusterna i systemet.

CHALMERS/GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅTAGANDEN

» Studenter vid Chalmers ges tillfälle att reflektera över hållbar utveckling och transportsektorns betydelse i detta under sin utbildning.

» Bygga kompetenta tvärvetenskapliga forskningsmiljöer och initiera nya forskningsprojekt för att bidra till lösningar på transportsektorns inverkan på klimatet.

» Anordna sektorsöverskridande workshopar samt fungera som en portal för att initiera kunskapsutbyte mellan olika aktörer i samhället i syfte att få ett ökat engagemang och samarbete inom området.

Vidare arbetar Chalmers/Göteborgs universitets med att anordna sektorsöverskridande workshoppar för att initiera kunskapsutbyte mellan olika aktörer i samhället. Syftet är att få ett ökat engagemang och samarbete inom området.

KONTAKTUPPGIFTER

Anders Ekbom
Tf. föreståndare
E-post: anders.ekbom@gu.se
Tfn: 031-786 92 02, direct
0766-22 92 02, mobil
Göteborgs centrum för hållbar utveckling
412 96 Göteborg
Besöksadress: Aschebergsgatan 44

» Göteborgs centrum för hållbar utveckling