Material

Resultatrapporter

2017

» Resultatrapport 2017

Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

2016

» Resultatrapport 2016

Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

2015

» Resultatrapport 2015
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

2014

» Resultatrapport 2014 (pdf 7 MB)
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

2013

» Resultatrapport 2013 (pdf 3,8 MB)
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

2012

» Resultatrapport 2012 (pdf, 3,7 MB)
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

2011

» Resultatrapport 2011 (pdf, 4 MB)
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket