KNEG Resultatkonferens

 Årligen bjuder KNEG och Trafikverket in till en konferens med fokus på att:

  • Blicka framåt och delge slutsatser med fokus på utveckling inom transportsektorn
  • Delge kunskap, erfarenhet, tips och goda exempel från flera sakkunniga branschföreträdare och specialister. Vad är på gång och vad är viktigt för din organisation att veta?
  • Tillsammans diskutera vad branschen och politiken kan och bör göra för att nå framsteg i snabbare takt än vad vi gör i dagsläget.
  • Presentera årets Resultatrapport som på ett överskådligt sätt visar nuläge, utveckling och information för din egen handlingsplan i arbetet för klimatneutrala godstransporter.

Välkommen!

Tidigare års konferenser

KNEG:s Resultatkonferens 2017
KNEG:s Resultatkonferens 2016
KNEG:s Resultatkonferens 2015
KNEG:s Resultatkonferens 2014
KNEG:s Resultatkonferens 2013
KNEG:s Resultatkonferens 2012
KNEG:s Resultatkonferens 2011