Material

Presentationer

RESULTATKONFERENS 2017

Presentationer
>> Strategisk plan för omställning av transportsektron till fossilfri  Kristina Holmgren & Catharina Norberg – Energimyndigheten
>> Sverige mot ett fossilfritt transportsystem Sven Hunhammar – Trafikverket
>> Vad är på gång inom KNEG? Lars Mårtensson – Volvo Lastvagnar, Inger Uhrdin – DB Schenker
>> Bränslebytet – drivmedel för tung trafik Martin Engström – Lantmännen
>> Bränslebytet – drivmedel för tung trafik Mattias Backmark – Preem
>> Energieffektivisering av godstransporter Magnus Swahn – Conlogic, NTM, Victor Eriksson – Chalmers
>> Årets resultat för KNEG och utvecklingen i Sverige Håkan Johansson – Trafikverket
>> Årets resultat för KNEG och utvecklingen i Sverige Anders Ahlbäck – Chalmers & Göteborgs universitet

KNEG Workshop Logistikeffektivitet 2016

»Presentation av Energo-projektet 161129, Sebastian Bäckström, IVL 
» Hur kan företag öka sin fyllnadsgrad, Sara Rogersson och Vendela Santén, Chalmers

RESULTATKONFERENS 2016

Presentationer
» Framtida klimatpolitik och godstransporter Anders Wijkman, ordförande Romklubben och avgående ordförande Miljömålsberedningen
» Hur kan Trafikverket förverkliga politiken för klimat och godstransporter Sven Hunhammnar, måldirektör, Trafikverket
» Modernisering och miljöanpassning inom avfallsbranschen Ingrid Näsström, VD Renova
» Är framtiden elektrifierad även för godstransporter? Anders Bylund, Affärsområdeschef Siemens
» Vilka drivmedel har vi 2030 Erik Moglia, kategorichef drivmedel OKQ8
» Vilka drivmedel har vi 2030? Sören Eriksson, Utvecklingsingenjör Preem
» Årets Resultatrapport KNEG 2016 Håkan Johansson, nationell samordnare klimatfrågor Trafikverket
» Årets Resultatrapport KNEG 2016 Anders Ahlbäck, projektledare på Göteborgsmiljövetenskapliga centrum

RESULTATKONFERENS 2015

 Årets rapporter från KNEG
» 
Hur vi blev oberoende av fossil energi vid 2030 Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,Chalmers och Håkan Johansson, klimatutredare på  Trafikverket
»
Fossilfria godstransporter 2030 – vi lyckades! KNEG Resultatrapport 2015  

Goda exempel i praktiken
» Vår väg till logistik i världsklass Daniel Johansson, Logistikchef, Ahlsells
» Effektivisering av Scanias transportflöden Jenny Marin, Supply chain developer, Scania
» Minskat matsvinn genom koordinering av logistik-aktiviteter Kristina Liljestrand, Chalmers

KNEG Workshop – Hur kan framtidens tansportinköp ge minskad miljöpåverkan?

PostNord, Solna 2015-01-27. KNEG i samarbete med Transportinköpspanelen, Chalmers

KNEG Intro program – Hur kan framtidens transportinköp ge minskad miljöpåverkan, Tove Hagström, KNEG kansli
Transportinköp, en strategisk fråga_Transportinköpspanelen, Dan Andersson, Transportinköpspanelen, Chalmers
Q3 in brief, Petri Ekorre, Q3
NTMecap in brief_20150127 Q3 in brief, Magnus Swahn, NTM
NTM E2cap Fallstudie Systembolaget PostNord, Henrik Boding, PostNord
KNEG Intro WS – Hur kan framtidens transportinköp ge minskad miljöpåverkan, Sara Rogerson, Dan Andersson och Arni Haldorsson, Chalmers
Kort sammanfattning av KNEG WS – Hur kan framtidens transportinköp ge minskad miljöpåverkan, Sara Rogerson, Dan Andersson och Arni Haldorsson, Chalmers

 

RESULTATKONFERENS 2014

»Resultatrapporten och iKNEG-rapporten finns under dessa rubriker på KNEG:s hemsida under flik Material.

 Årets rapporter från KNEG
»
 iKNEG, 2013 års resultat och »Resultatrapporten 2014, Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,Chalmers och Håkan Johansson, klimatutredare på  Trafikverket.
» Deomoskopudersökning om klimatsmart upphandling, Peter Rosin, Demoskop ersatt av Urban Wästljung miljöchef Scania.

Goda exempel i praktiken
» En bra kunddialog ger klimatsmartare logistiklösningar, Bo Hallams, marknadsdirektör Schenker Region Europe North & East.
» Våga sätta tuffa klimatmål, Ann Sofie Gullbring, hållbarhetschef på SKF Logistics Services.
» Samordnad varudistribution 2.0, Christna persson projektledare ersatt av Olof Moen doktorand vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
» Biodrivmedel, vår framtid, Åsa Håkansson, business developer Preem.
» Tunga fordon, 74 ton, Petter Åsman Trafikverket., 74 ton, Petter Åsman Trafikverket.
» Superlastbilen – är framtiden redan här? Monica Ringvik Director Research & Innovation Policy på AB Volvo Corporate Sustatinability and Public Affairs.

RESULTATKONFERENS 2013

»KNEG Resultatrapport 2013
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

Presentationer
»
Resultatrapporten – Årets fokus
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

Exempel på resultat inom bränsleutveckling, fordonsutveckling, logistik och upphandling.
»100% HVO   Erik Stenströmer Moglia – OKQ8, Viktoria Edvardsson – Renova
»Fordonsutveckling    Cecilia Gunnarsson – Volvo Lastvagnar
»Förarens roll  Urban Wästljung – Scania
»Samverkan mellan aktörer – Effektiva och hållbara intermodala transporter  Anders Bergström – Volvo Logistics
»NTM Calc  Magnus Swahn – NTM Nätverket för Transporter och Miljön
»Enklare att köpa och sälja hållbara transporter  Lasse Holm – Q3 Forum för Hållbara Transporter

Politiker och näringslivschefer diskuterar
»Miljöpartiets politik för grönare godstransporter  Åsa Romson, Språkrör för Miljöpartiet
»Utmaningar och hinder för ökad andel förnybara drivmedel  Petter Holland, VD Preem
»Miljöfrågan i fokus  Ingvar Nilson, VD Schenker AB

Information om utredningen Fossiloberoende FordonsFlotta
»Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik  Olle Hådell, Sekretarietat för utredningen

 

HÅLLBARA TRANSPORTER 2012

» Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter (pdf, 489 kB)
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers

» Samarbeten över gränserna (pdf, 476 kB)
Lars Nilsson, Miljödirektör, Trafikverket

» BiMe Trucks (pdf, 1,9 MB)
» Bime Trucks (pdf, 1 MB)
Hans Johansson, Marknadsutveckling tunga fordon, FordonsGas
Lars Thulin, Fordonsutvecklingschef, Renova

» Klimatsmart citydistribution (pdf, 421 kB)
Henrik Boding
, miljöansvarig för Logistik inom PostNord, Posten Logistik Sverige

» Clean Truck (pdf, 442 kB)
» Clean Truck (pdf, 341 kB)
Per Erik Österlund, säljchef, OKQ8/IDS
Birger Pettersson, hållbara transportlösningar och biodrivmedel, Scania-Bilar Sverige

» Åtaganden (pdf, 520 kB)
Lars Mårtensson, miljöchef Volvo Lastvagnar, ordförande KNEG

» Åtaganden (pdf, 713 kB)
Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig, Sveriges Åkeriföretag

» Åtaganden (pdf, 1,4 MB)
Thomas Ögren, Presschef, Preem

RESULTATKONFERENS 2012

» Årets fokus (pdf, 525 kB)
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

» Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? (pdf, 54 kB)
William Montgomery, Fil. dr. Uppsala universitet
Henry Montgomery, Prof. em. Stockholms universitet

» Klimatsmart citydistribution i Göteborg (pdf, 287 kB)
Lars Bern, Processledare/Projektledare, BRG, Business Region Göteborg

» BiMe Trucks i Göteborg, Stockholm, Malmö och Jönköping (pdf, 291 kB)
Staffan Johannesson, Consultant, Ecoplan AB

» Erfarenheterna av Preem Evolution Diesel (pdf, 848 kB)
Sören Eriksson Refinery Development, Preem AB

» Försök med längre fordon på E6:an (pdf, 870 kB)
Mikael Carlsson VD, Kallebäcks Transport AB

» Så här jobbar ett åkeri i fronten (pdf, 1,5 MB)
Hans Karlsson VD, Evald Karlssons Åkeri Oskarshamn

» Panelsamtal (pdf, 21 kB)
Urban Wästljung,  Manager Sustainable Transport, Scania

» Panelsamtal (pdf, 267 kB)
John Hultén Kansliet, Forum för innovation inom transportsektorn

» Panelsamtal (pdf, 150 kB)
Maria Grahn Forskare Energi & Miljö och koordinator Chalmers Styrkeområde Transport

ELMIA LASTBIL 2012

» Lars Nilsson, Trafikverket (PDF-fil, 613 kB)
» Hans Karlsson, Evald Karlssons Åkeri Oskarshamn (PDF-fil, 2 MB)
» Erik Alfredsson, Alfredsson Transport AB (PDF-fil, 712 kB)
» Helene Samuelsson, Preem (PDF-fil, 1,7 MB)
» Hans Johansson, FordonsGas (PDF-fil, 3,1 MB)
» Lennart Pilskog, Volvo Lastvagnar (PDF-fil, 4 MB)
» Henrik Boding, Posten Logistik (PDF-fil, 381 kB)
» DB Schenker (PDF-fil, 143 kB)
» Lena Larsson, Volvo Global Truck Technology (PDF-fil, 1,7 MB)

HÅLLBARA TRANSPORTER 2011

» Presentationerna sammanlänkade (PDF-fil, 4,7MB)
» Helene Samuelsson, Preem (PDF-fil, 507 kB)
» Håkan Johansson, Trafikverket (PDF-fil, 378 kB)
» Henrik Kloo, Volvo Lastvagnar (PDF-fil, 1,3 MB)
» Lars Nilsson, Trafikverket (PDF-fil, 836 kB)
» Anders Holm, Posten Logistik (PDF-fil, 396 kB)
» Lars Thulin, Renova (PDF-fil, 655 kB)

RESULTATKONFERENS 2011

» Konferensens talare (PDF-fil, 499 kB)
» Konferensens presentationer samlade (PDF-fil, 2,3 MB)
» Anders Ahlbäck, Chalmers (PDF-fil, 330 kB)
» Per Kågesson, KTH (PDF-fil, 13 kB)
» Erica Kronhöffer, PostNord (PDF-fil, 928 kB)
» Ylva Öhrnell, DHL, (PDF-fil, 102 kB)
» Sven Hunhammar, SNF (PDF-fil, 229 kB)
» Håkan Johansson, Trafikverket (PDF-fil, 703 kB)
» Lars Stenqvist, SCANIA (PDF-fil, 270kB)
» Ulf Svahn, SPBI (PDF-fil, 81,2 kB)
» Att arbeta med åtaganden (PDF-fil, 1,75 MB)

GEMENSAMMA PRESENTATIONSSERIER

» Klimatneutrala godstransporter på väg – KNEG (PDF-fil, 525 kB)
» On the road to climate neutral freight transportation (PDF-fil, 484 kB)

MEDLEMMARS PRESENTATIONSSERIER

» Preem – framtidens bränsle och klimatneutrala godstransporter (PDF-fil, 305 kB)
» Katarina Gårdfeldt – klimatneutrala godstransporter på väg (PDF-fil, 861 kB)
» Ingemar Skogö – hur transporterar vi år 2025? (PDF-fil, 807 kB)
» Lennart Pilskog, Volvo Lastvagnar – framtidens lastbilar och klimatneutrala godstransporter (PDF-fil, 359 kB)
» Per Kågeson – godstransporternas koldioxidutsläpp (PDF-fil, 40 kB)