Material

KNEG – på väg mot visionen

I takt med att samarbetet KNEG växer och utvecklas, har behovet av att kunna utvärdera och mäta resultatet av medlemmarnas åtaganden ökat. Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,  har tagit fram ett mätverktyg som baseras på ett antal indikatorer. Med hjälp av detta sammanställs årligen resultatet av medlemmarnas arbete med respektive åtaganden och samarbetsprojekt.

2015-2017

KNEG på väg mot visionen inkluderas i Resultatrapporten

2014

KNEG på väg mot visionen – en redovisning av 2014 års åtaganden (PDF-fil, 490 KB)

2013

» KNEG på väg mot visionen – en redovisning av 2013 års åtaganden (PDF-fil, 549 KB)

2012

» KNEG på väg mot visionen – en redovisning av 2012 års åtaganden (PDF-fil, 1928 KB)

2011

» KNEG på väg mot visionen – en redovisning av 2011 års åtaganden (PDF-fil, 333 KB)

2010

» KNEG på väg mot visionen – en redovisning av 2010 års åtaganden (PDF-fil, 1,9 MB)

2009

» KNEG på väg mot visionen – en redovisning av 2009 års åtaganden (PDF-fil, 1,4 MB)

2008

» KNEG på väg mot visionen – en redovisning av 2008 års åtaganden (PDF-fil, 1,4 MB)


Foto: Emma Brink, GMV