Material från Resultatkonferens 2012

Postad: 2012-10-24

Vägen mot klimatneutrala godstransporter

Inför fullsatt lokal presenterades en rapport gjord av KNEG, Trafikverket och Chalmers. Rapporten pekar på hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Resultatkonferens 2012 belyste frågan; Hur ökar vi takten mot klimatneutrala godstransporter på väg? Många bidrar redan, men ännu mer kan och behöver göras. 

Transportköpare och transportutförare, fordons- och bränsleleverantörer, myndigheter samt forsknings- och innovationsaktörer, för att bara nämna några, har alla viktiga roller för att miljömålen ska förverkligas. Genom att demonstrera fungerande klimatlösningar som tagits fram inom näringslivet i samarbete med akademi och myndigheter, visade konferensen att tillväxt och välstånd kan gå hand i hand med ett effektivt klimatarbete. Konferensen visade även på utmaningarna för de svenska godstransporterna på väg och ett område som särskilt betonades var betydelsen av att skapa rätt incitament i styrmedel och vikten av att agera tillsammans.

Bland publiken fanns representanter från svenska transportföretag, branschorgan, forskare samt myndigheter.
» Deltagarlista (pdf, 62 kB)
» Program (pdf, 294 kB)
» Bildarkiv (pdf, 1,45 MB)

                            
Foto: Pierre Olsson, DB Schenker

Rapport
» Resultatrapport 2012 (PDF-fil, 3,7 MB)
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

Presentationer
»
Årets fokus (pdf, 525 kB)
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, och Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

» Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? (pdf, 54 kB)
William Montgomery, Fil. dr. Uppsala universitet
Henry Montgomery, Prof. em. Stockholms universitet

» Klimatsmart citydistribution i Göteborg (pdf, 287 kB)
Lars Bern, Processledare/Projektledare, BRG, Business Region Göteborg

» BiMe Trucks i Göteborg, Stockholm, Malmö och Jönköping (pdf, 291 kB)
Staffan Johannesson, Consultant, Ecoplan AB

» Erfarenheterna av Preem Evolution Diesel (pdf, 848 kB)
Sören Eriksson Refinery Development, Preem AB

» Försök med längre fordon på E6:an (pdf, 870 kB)
Mikael Carlsson VD, Kallebäcks Transport AB

» Så här jobbar ett åkeri i fronten (pdf, 1,5 MB)
Hans Karlsson VD, Evald Karlssons Åkeri Oskarshamn

» Panelsamtal (pdf, 21 kB)
Urban Wästljung,  Manager Sustainable Transport, Scania

» Panelsamtal (pdf, 267 kB)
John Hultén Kansliet, Forum för innovation inom transportsektorn

» Panelsamtal (pdf, 150 kB)
Maria Grahn Forskare Energi & Miljö och koordinator Chalmers Styrkeområde Transport

Fler medverkande:
Jerker Sjögren, Programchef, Closer (dagens moderator)
Lars Mårtensson, Miljöchef, Volvo Lastvagnar, ordförande KNEG
Jan-Eric Sundgren Executive Vice President Public & Environmental Affairs, Volvo Group
Helene Samuelsson Kommunikationschef, Preem AB

Film från konferensen kommer inom kort.