Material från KNEGs Resultatkonferens 21 oktober

Postad: 2013-10-23

Vägen mot klimatneutrala godstransporter

På KNEGs resultatkonferens den 21 oktober presenterades årets Resultatrapport “Klimateffektivare godstransporter – Vad levereras och vad kan bli bättre”. Årets fokus ligger på samverkan, en viktig faktor för att komma framåt i klimatarbetet.

Under dagen presenterades även goda exempel på konkreta och framgångsrika samarbeten inom bränsleutveckling, fordonsutveckling, logistik samt upphandling.

Politiker och näringslivschefer diskuterade vad respektive part kan bidra med för att snabba på klimatarbetet. Medverkade gjorde infrastrukturminister Catarina Elmsäter Svärd och Miljöpartiets språkrör Åsa Romson samt Petter Holland, VD Preem, Ingvar Nilson, VD Schenker AB och Niklas Gustavsson, VP Env. & Public Affairs Volvo Group.

Det fanns stort intresse för årets resultatkonferens och bland publiken fanns representanter från svenska transportföretag, branschorgan, forskare samt myndigheter.

»Program
»Deltagarlista
»Bilder

Rapport
»KNEG Resultatrapport 2013
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

Presentationer
»
Resultatrapporten – Årets fokus
Anders Ahlbäck, Projektledare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,Chalmers
Håkan Johansson, Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

Exempel på resultat inom bränsleutveckling, fordonsutveckling, logistik och upphandling.
»100% HVO
OKQ8 – Erik Stenströmer Moglia
Renova – Viktoria Edvardsson

»Fordonsutveckling
Volvo Lastvagnar – Cecilia Gunnarsson

»Förarens roll
Scania – Urban Wästljung

»Samverkan mellan aktörer – Effektiva och hållbara intermodala transporter
Volvo Logistics – Anders Bergström

»NTM Calc
NTM Nätverket för Transporter och Miljön – Magnus Swahn

»Enklare att köpa och sälja hållbara transporter
Q3 Forum för Hållbara Transporter – Lasse Holm

Politiker och näringslivschefer diskuterar
»Miljöpartiets politik för grönare godstransporter
Åsa Romson, Språkrör för Miljöpartiet

»Utmaningar och hinder för ökad andel förnybara drivmedel
Petter Holland, VD Preem

»Miljöfrågan i fokus
Ingvar Nilson, VD Schenker AB

Information om utredningen Fossiloberoende FordonsFlotta
»Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik
Olle Hådell, Sekretarietat för utredningen