Läs allt om Resultatkonferens 2011!

Postad: 2011-10-24

Vägen till klimatneutrala godstransporter

Under den fullbokade premiären den 24 oktober presenterades en studie gjord av KNEG, Trafikverket och Chalmers. Studien pekar på möjliga potentialer för minskad användning av fossilenergi till 2020 respektive 2030. Resultatkonferens 2011, visade att fossilenergianvändning kan minska med 30% till 2020 och med 80% till 2030 för svenska vägburna transporter.

Åhörarna bjöds på presentationer från studiens innehåll och expertuttalanden. Bland publiken fanns representanter från svenska transportföretag, branschorgan, forskare samt myndigheter. Anders Ahlbäck, projektledare på Chalmers Styrekområde Transport, inledde med att beskriva möjliga koldioxid effektiviseringar inom effektivare fordon, effektivare transporter och alternativa drivmedel till 2020. Därefter gav Håkan Johansson, nationell miljösamordnare klimatfrågor Trafikverket, en bredare bild på effektiviseringar inom transportsektorn kopplat till de nationella målen för fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Konferensen avslutades med att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd gav sin syn på utvecklingen och utmaningarna för de svenska godstransporterna på väg. Catharina betonade särskilt betydelsen av att skapa rätt incitament i styrmedel och vikten av att agera tillsammans.


Foto: Pierre Olsson, DB Schenker

Rapporter
» Rapport till Resultatkonferens 2011 (PDF-fil, 4 MB)
» Vad behöver göras för att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk fjärrtransport? (PDF-fil, 777 kB)
» Vad behöver göras för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta inom godsområdet? (PDF-fil, 624 kB)

Presentationer
» Konferensens talare (PDF-fil, 499 kB)
» Konferensens presentationer samlade (PDF-fil, 2,3 MB)
» Anders Ahlbäck, Chalmers (PDF-fil, 330 kB)
» Per Kågesson, KTH (PDF-fil, 13 kB)
» Erica Kronhöffer, PostNord (PDF-fil, 928 kB)
» Ylva Öhrnell, DHL, (PDF-fil, 102 kB)
» Sven Hunhammar, SNF (PDF-fil, 229 kB)
» Håkan Johansson, Trafikverket (PDF-fil, 703 kB)
» Lars Stenqvist, SCANIA (PDF-fil, 270kB)
» Ulf Svahn, SPBI (PDF-fil, 81,2 kB)
» Att arbeta med åtaganden (PDF-fil, 1,75 MB)

Bilder
» Bilder från konferensen (PDF-fil, 1,33 MB)