KNEG:s ordförande Urban Wästljung: ”Varför inte ett miljöval”?

Postad: 2018-06-26

Urban Wästljung

Urban Wästljung är Senior Advisor för Public & Sustainability på Scania, och orförande för KNEG sedan våren 2018.

Medlemskrönika 2018-06-26, Urban Wästljung, Scania

Jag blir riktigt glad när jag ser engagemanget i näringslivet för miljö- och klimatfrågorna. Allt fler verkar uppriktigt förstå att det är nu det gäller att göra något åt problemen och att det inte bara handlar om att prata. Arbetet måste inriktas på att halvera utsläppen varje decennium framför oss och sluta på noll runt 2050. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna finns. Engagemanget är det som sagt inget fel på.

Därför är det förvånande att miljöfrågan hamnat i bakvatten i den politiska debatten. Visst finns det enskilda politiker som lyfter miljö och klimat och visst glimtar det till vid vissa tillfällen. Men den politiska huvudfåran och den stora debatten inför höstens val handlar om helt andra saker än miljön. Ändå är en av de viktigaste frågorna för väljarna oron för framtida klimatförändringar. Det hela är egentligen obegripligt eftersom det inte saknas miljöpolitiska idéer hos partierna, det pågår en massa aktiviteter och det finns många olika åsikter om hur man bäst räddar planeten. Incitamenten att säkra en dräglig tillvaro borde ju rimligen vara mycket starka.

KNEG deltar som vanligt i Almedalsveckan och nästa vecka i Visby har vi tänkt försöka råda lite bot på miljötorkan i politiken i en panel med blandat deltagande från partierna och vår egen bransch. Utsläppen från vägtransporterna ligger mer eller mindre konstant, vilket å ena sidan kan ses som en framgång med tanke på ekonomisk tillväxt och högkonjunktur, men å andra sidan inte heller som riktigt tillfredsställande eftersom utsläppen måste börja minska kraftigt.

Övergången till förnybart drivmedel med hjälp av skatteincitament har varit lyckad. Idag har vi i Sverige cirka 20 procent förnybart i dieselbränslet och många transporter går på ren HVO. Lastbilarna har år efter år genom teknisk utveckling och kundkrav blivit allt effektivare och bränslesnålare. Nu går Sverige över till reduktionsplikt, det vill säga krav att blanda i ökande volymer förnybart i det fossila och dessutom tillkommer det inom något år lagkrav på lastbilarnas koldioxidutsläpp. Allt det här är förvisso grundat i politiska beslut, men politikerna talar väldigt tyst och lite om det.

Jag är övertygad om att vi i transportbranschen kan tillföra många konstruktiva förbättringar till regelverken kring drivmedel, fordon och transporter. Förbättringar som underlättar att göra rätt och som resulterar i att utsläppen från vägtransporterna kan börja minska. Det behövs mer svensk biodrivmedelsproduktion och vi behöver jobba mycket mer med att effektivisera transporterna. Allt det här kan vi berätta om för myndigheter och politiker i våra möten med dem. Men det är ändå snart val i Sverige. Låt oss hoppas på en mycket livaktigare och konstruktiv debatt om tidernas viktigaste valfråga.

Detta är den första av KNEG:s medlemskrönikor som en kommer att publiceras på vår hemsida ca en gång i månaden. Vill du få information om nya krönikor och andra nyheter ifrån KNEG, skriv upp dig på en prenumeration på vårt nyhetsbrev.