KNEG inbjuden till Naturvårdsverkets interna möte

Postad: 2011-12-13

Naturvårdsverket har ett stort regeringsuppdrag som handlar om att lämna underlag till Sveriges Färdplan 2050. Hur kan vi sänka våra koldioxidutsläpp så att de är nära 0 till år 2050? En stor fråga.

KNEG bjöds in till Naturvårdsverkets interna möte den 13 december för att berätta om vilka möjligheter KNEG ser på att sänka koldioxidutsläppen i så stor utsträckning. Den röda tråden för mötet var Färdplan 2050 och hur myndigheter och politiker måste arbeta tillsammans med näringslivet för att sänka koldioxidutsläppen så att de är nära 0 till år 2050. Det är näringslivet som gör vision och mål till verklighet.

Helene Samuelsson (Preem) presenterade KNEG och varför ett samarbetsprojekt såsom KNEG är ett bra exempel på väg mot Färdplan 2050. Helene presenterade att konstellationen KNEG finns för att skapa klimatneutrala och hållbara godstransporter på de svenska vägarna. I och med fortsatt ökad godstrafik är det än mer viktigt att hantera utsläppen som transporter medför. KNEG är ett gott exempel på hur näringslivet arbetar ihop, och tillsammans med myndigheter och forskare. Med hjälp av kompetensutbyte, innovativa idéer och effektiva samarbetsprojekt bidrar medlemmarna i KNEG till en utveckling mot klimatneutrala godstransporter. Detta visar att vi tillsammans kan göra mer. Helene presenterade att KNEG arbetar inom fyra fokusområden; effektivare fordon (minskad bränsleanvändning), effektivare transporter (minskat transportarbete), effektivare bränsleproduktion och alternativa drivmedel (ökad andel förnyelsebara bränslen) för att reducera koldioxidutsläppen som godstransporter medför.

Inom fokusområdena arbetar medlemmarna enskilt med konkreta åtgärder. Åtagandena tidsbestäms, redovisas och följs årligen upp i en iKNEG-rapport som sammanställer KNEG:s resultat för respektive år. Detta motiverar och inspirerar medlemmarna till ständig förbättring och utveckling.

Läs mer om åtaganden, klicka här

Gemensamt i KNEG arbetar medlemmarna i form av kompetensutbyte, innovativa idéer samt gemensamma projekt. Syftet med samarbetsprojekten är att utveckla lösningar som bidrar till reducerade koldioxidutsläpp som godstransporter medför, samt att få ut lösningar på marknaden.

Läs mer om samarbetsprojekt, klicka här

Hur ser då KNEG på att minska utsläppen så att de är nära 0 till år 2050? Helene lyfte behovet av ett gränsöverskridande arbete mellan näringsliv, myndighet och politiker samt långsiktiga spelregler för näringslivet. Helene avslutade med att lyfta potentialen som finns i den rapport som publicerades den 24 oktober i samband med Resultatkonferens 2011 som arrangerades av KNEG, Chalmers och Trafikverket.

Läs rapporten, klicka här