Stor samstämmighet när KNEG mötte politiker i Almedalen

Postad: 2018-07-06

På årets KNEG-seminarium i Almedalen deltog sju av medlemsföretagen i KNEG och politiker från fyra  partier för att samtala under rubriken ”Vad kan branschen och politiken göra för att nå 2030-målen”. Nedan kan du ta del av hela det filmade seminariet samt intervjuer med några av de KNEG-medlemmarna som deltog. Överlag var samstämmigheten stor bland både de medverkande från branschen och politiken, även om det också stundtals hettade till – bland annat kring synen på den nya vägslitageavgiften, och om fri frakt borde vara förbjudet.


Urban Wästljung, Scania

”Jag skulle vilja se en ordentlig skatteväxling mellan kilometerskatt och bränsleskatt”

Helene Samuelsson, Preem
”Ska vi lägga vår biodrivmedelsproduktion i Sverige eller ska vi lägga den i något annat land?

Sofia J Norström, FordonsGas
”Biogas är helt enkelt skitbra”

Här kan du se hela seminariet, filmat av Aktuell Hållbarhet