Ett enat KNEG på Hållbara transporter 2017

Postad: 2017-11-17

Vad är egentligen hållbara förnybara drivmedel och hur kan transportbranschen dra nytta av digitaliseringens utveckling? Detta var två ämnen som diskuterades flitigt under IVLs Hållbara transporter den 16 november och även tema för KNEG:s session under konferensen.

Linda Werner, Preem och Alarik Sandrup, Lantmännen inledde KNEG:s session om framtidens bränslen med en återblick av KNEG:s arbete inom området. Från starten 2005 så har KNEG genomfört hela sju samverkansprojekt för att utveckla och testa nya förnybara drivmedel, där varianter av diesel, biogas, etanol och elhybrider har testats. Linda presenterade Preems arbete med att utveckla HVO från skogen och förklarade att det är bristen på bra råvaror som gjort att Preem som ett raffinaderi nu även fokuserar tidigare i värdekedjan. Alarik redogjorde för Lantmännens bioraffinaderi baserat på spannmål och restavfall och belyste nyttan med lokalt producerade biodrivmedel. Potentialen för produktion av drivmedel baserat på biomassa är långt större än Sveriges drivmedelsförbrukning idag, så nu är det viktigt att rätt beslut fattas inom EU så att Sverige kan satsa ännu mer på inhemsk biodrivmedelsproduktion.

Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar och Urban Wästljung, Scania anslöt till drivmedelsdiskussionen och belyste som fordonstillverkare att det inte räcker med nya förnybara drivmedel och anpassade fordon, utan utbyggnad av infrastruktur för nya drivmedel är också kritiskt. Slutsatsen var att det i framtiden sannolikt kommer att behöva satsas på en rad olika förnybara drivmedel och regeringens planerade reduktionsplikt kommer förhoppningsvis hjälpa till att driva utvecklingen.

Linda och Alarik Panel Framtidens bränslen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNEG bytte sedan ämne och höll ett panelsamtal inom effektivare logistik och digitalisering där Tove Winiger, Sveriges Åkeriföretag; Lisa de Wahl, PostNord; och Linda Borgenstam, DB Schenker medverkade tillsammans med Lars och Urban som även deltog under den förra sessionen. Några av slutsatserna från panelsamtalet var att digitaliseringen medför enorma möjligheter men det gäller att också lära sig hur vi på bästa sätt kan utnyttja all information som genereras. Digitaliseringen möjliggör bättre koll på transportflöden vilket kan ge bättre ruttplanering. Digitaliseringen leder också till en ökad globalisering med förändrade handelsmönster som påverkar framtidens godstransporter. Stora tranportköpare, så som Scania och Volvo har också möjlighet att påverka transportbranschen genom att ställa ökade krav på effektivare transporter. Om detta skulle ske inom hela verkstadsindustrin skulle sannolikt stora utsläppsbesparingar kunna göras.

Panel Effektivare logistik och digitaliseringPanelen diskuterade även platooning som ett annat sätt att minska godstransporternas klimatpåverkan. Detta innebär att lastbilarna kör tätt tillsammans för att minska luftmotståndet och därigenom bränsleförbrukningen. Tester genomförs inom KNEG och möjliggörs tack vare digitaliseringen och teknik för självkörande fordon. Slutsatsen var att digitalisering har stor potential att minska godstransporternas klimatpåverkan och är ett område vi måste jobba aktivt med för Sverige ska nå sina utsläppsmål.

 

Av: Lina Lindahl