Besparing med halv miljon ton koldioxid för godstransporter på väg

Postad: 2015-06-30

Med ett undantag har KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, för varje år lyckats minska koldioxidutsläpp från svenska godstransporter på väg. 2014 blev återigen ett lyckat år. Den sammanlagda besparingen växte till 497 000 ton koldioxid. Användningen av både RME och HVO-diesel som ersättning samt inblandning i fossil diesel växte under 2014 och utgör främsta förklaringen bakom det goda resultatet. Framtidsutmaningen för KNEG: s medlemmar är att nå målet om en halverad klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport på väg vid 2020.

Utav den totala koldioxidbesparingen på 497 000 ton var cirka 90 procent ökad försäljning och användning av biodiesel bland KNEG:s medlemmar. Därutöver gav minskad bränsleförbrukning i nya lastbilar, längre och tyngre fordon samt fortsatt utbildning i sparsam körning betydande bidrag till resultatet.

– De totala utsläppen från svenska godstransporter på väg var något mindre under 2014 i jämförelse med 2013, och har nu minskat under fyra år på rad. Även om trafikarbetet växte under året ökade användningen av biodiesel än mer, säger Lars Nilsson, Trafikverket.

– Målet är att den årliga besparingen från medlemmarnas åtaganden uppgår till 1 900 000 ton vid år 2020. I genomsnitt har utsläppsbesparingen förbättrats med 45 procent årligen sedan starten år 2008 och för 2014 har den sammanlagda besparingen växt till 497 000 ton koldioxid. Det motsvarar ett årligt utsläpp från ca 9000 tunga lastbilar, säger Helene Samuelsson, Preem.

– Näringsliv, akademi och politiker från lokal till nationell nivå behöver hjälpas åt för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030. KNEG:s mål är ett steg på vägen. Med en skarp målsättning, medvetet arbete och tydligt ansvarstagande för lägre utsläpp kan vi hålla vår målsättning, avslutar Helene Samuelsson, Preem.

KNEG:s rapport, KNEG -på väg mot visionen – en redovisning av 2014 års åtaganden, presenteras vid KNEG:s seminarium vid Almedalen 1/7. Rapporten kommer att finnas tillgänglig via webb inom kort.
Läs pressmeddelandet i sin helhet