Program och anmälan till Resultatkonferensen 2018

Postad: 2018-06-21

Foto: Trafikverket

Foto: Trafikverket

Tid: Måndag 1 oktober, 13:00- 17:00
Plats: 7A-centralen, Vasagatan 7, Stockholm
Kostnad: Gratis (en no show avgift på 500 kronor tas ut vid utebliven närvaro som ej aviserats)

Årligen bjuder KNEG och Trafikverket in till en konferens med fokus på att:
– Blicka framåt och presentera slutsatser med fokus på utveckling inom transportsektorn och KNEG:s verksamheter, i vår årliga Resultatrapport. Vad är på gång och vad är viktigt för din organisation att veta?
– Tillsammans diskutera vad vi i branschen och politiken kan och bör göra för att nå framsteg i snabbare takt än vad vi gör i dagsläget. Få inspel för din egen handlingsplan i arbetet för klimatneutrala godstransporter.
– Mingla med sakkunniga branschföreträdare, myndighetsrepresentanter och specialister.

 

Program Resultatkonferens KNEG 2018:
På väg mot 2030-målen: Trender och utmaningar för klimatneutrala godstransporter

Program KNEG Resultatkonferens 2018

Strategier, styrmedel och årets KNEG-resultat

Ny nationell strategi för godstransporter
Anna Ullström, kansliråd, Näringsdepartementet
Vad innebär regeringens nya godsstrategi och vilka möjligheter och utmaningar för den med sig?

Nya koldioxidutsläppsregler för den tunga trafiken
Annika Korzinek, chef för politiska avdelningen, EU-kommissionen i Sverige
I maj i år presenterade EU-kommissionen ett förslag för koldioxidnormer för tunga fordon. Vad innebär det för branschen? Utmaningar eller business as usual?

Årets resultat för KNEG och utvecklingen i Sverige
Håkan Johansson, nationell samordnare klimatfrågor Trafikverket, Anders Ahlbäck, projektledare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Chalmers
Presentation av KNEG:s resultat, den sammanlagda utsläppsbesparingen hos våra medlemmar och huvudsakliga faktorer bakom resultatet. Här ges även en nationell omvärldsbevakning med fokus på utvecklingen inom godstransportsektorn på väg.

Trendspaning 2030 – vart är vi på väg?

Fordonsflottan nu och i framtiden
Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar, Urban Wästljung, senior advisor public & sustainability affairs Scania
Hur ser fordonsflottan ut idag och vilka förändringar förväntas till år 2030?

Förnybara bränslen till fordonsflottan år 2030
Andrea Haag, direktör hållbarhet och nätverk OKQ8, Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem, Martin Engström, affärschef Lantmännen Agroetanol, Urban Wall, marknadsutvecklare Fordonsgas, Anders Grauers, docent elektroteknik Chalmers
Hur drivs våra fordon 2030, och hur kan förnybara bränslen samverka i olika applikationer för att ersätta det fossila?

Samverkan för klimateffektiva varuflöden
Berne Carlson, fleet manager Arla Foods, Angela Hultberg, global head of sustainable mobility IKEA
Hur samarbetar KNEG-medlemmar med varuägare och andra aktörer för att uppnå en fossilfri transportverksamhet?

Hur växlar vi upp tempot?

Vad kan och vill KNEG-medlemmarna göra?
Lars Mårtensson Volvo Lastvagnar, Urban Wästljung Scania, Andrea Haag OKQ8, Helene Samuelsson Preem, Martin Engström Lantmännen Agroetanol, Urban Wall Fordonsgas, Anders Grauers Chalmers, Svante Axelsson Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson leder utfrågning med KNEG:s medlemmar.

Godstransporternas roll för ett fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
Helene Samulesson, Preem

Anmäl dig till konferensen senast 21 september