Anmälan och program till Resultatkonferensen 2017

Postad: 2017-06-08

lasstbilvagsolnedgang560pxTid: Måndag 18 september 2017, 13:00- 17:00
Plats: Summit Tidningshuset Kungsholmen, Rålambsvägen 17, Stockholm.
Tunnelbana: Thorildsplan
Kostnad: Kostnadsfritt för KNEG:s medlemmar.
Ordinarie pris 740 kr ex. moms (självkostnadspris).
Anmälan: Senast 11 september 2017

Är du medlem i KNEG? Anmäl dig här >>
Är du inte medlem i KNEG? Anmäl dig här >>

 

Årligen bjuder KNEG och Trafikverket in till en konferens med fokus på att:
– Blicka framåt och presentera slutsatser med fokus på utveckling inom transportsektorn och KNEG:s verksamheter, i vår årliga Resultatrapport. Vad är på gång och vad är viktigt för din organisation att veta?
– Tillsammans diskutera vad vi i branschen och politiken kan och bör göra för att nå framsteg i snabbare takt än vad vi gör i dagsläget. Få inspel för din egen handlingsplan i arbetet för klimatneutrala godstransporter.
– Mingla med sakkunniga branschföreträdare, myndighetsrepresentanter och specialister.


Program resultatkonferensen 2017>>

12.45 Registrering & kaffe

13.00 Välkomna
Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem, ordförande i KNEG och dagens moderator
Hälsar välkommen och introducerar oss till dagens program.

Politisk vision och handlingsplan 2030

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfri
– fokus på godstransorter på väg
Kristina Holmgren & Catharina Norberg, Projektledare
Energimyndigheten
Presentation av strategisk plan för omställning av
transportsektorn till fossilfrihet med fokus på godstransporter,
framtagen som ett uppdrag från regeringen. Energimyndighetens
forskningsstrategi inom transportområdet och
exempel på satsningar utifrån hela kedjan från grundläggande
forskning till demonstration och innovation som syftar till att
utveckla förnybara drivmedel, energieffektiva fordon och
fartyg samt energi- och resurseffektiva transportsystem och
samhällen.

Sverige mot ett fossilfritt transportsystem
Sven Hunhammar, Direktör Trafikverket
Hur kommer Sveriges långsiktiga transportplanering att
utvecklas? Regeringen ser Sverige som ett föregångsland med
fossilfrihet år 2045. Sven Hunhammar presenterar inriktning
och tankar om hur den nya nationella infrastrukturplanen
2018-2029 ska bidra till ett fossilfritt Sverige.

Vad är på gång inom KNEG?
Lars Mårtensson, miljö och innovationschef Volvo Lastvagnar &
Inger Uhrdin, Head of cross divisional services DB Schenker
KNEG presenterar vilka projekt som är på gång och vad vi ser
som viktiga faktorer för framgång för fossilfritt
transportsystem.

14.20 Mingelaktivitet och fika
Speeddating med KNEGs medlemsföretag.
En chans att knyta kontakter och diskutera projektidéer.

15.00 Hur klimatanpassar sig företagen inför 2030?

Bränslebytet – drivmedel för tung trafik
Martin Engström, Affärschef Lantmännen
Drivmedel ED95 – så mycket mer än ett bränsle.

Mattias Backmark, Head of Business Development Preem
År 2030 ska utsläppen recuceras med 70% varav drivmedel ska
stå för 40%. Vad kör vi på 2030?

Energieffektivisering av godstransporter
Magnus Swahn, Miljökonsult Conlogic och verksamhetsledare NTM &
Victor Eriksson, Doktorand Chalmers

Vilka åtgärder och strukturer möjliggör respektive förhindrar
mer hållbar logistik? Hur mäter vi bäst effekten av dessa
åtgärder?

Årets resultat för KNEG och utvecklingen i Sverige
Håkan Johansson, Nationell samordnare klimatfrågor
Trafikverket & Anders Ahlbäck, Projektledare på Göteborgs
Miljövetenskapliga Centrum, Chalmers
Presentation av KNEG:s resultat, den sammanlagda
utsläppsbesparingen hos våra medlemmar och huvudsakliga
faktorer bakom resultatet. Här ges även en nationell
omvärldsbevakning med fokus på utvecklingen inom
godstransportsektorn på väg.

Framtiden på väg, när är godstransporterna elektrifierade?
Sara Hermansson, Director Customer Project Management, Northvolt
Med visionen ”The future needs high quality, green batteries,
and it needs lots of them”, tas vi på en resa framåt i tiden. Ingen
tvekar på transformationen för personbilen men vad kan vi
förvänta oss kring batteriutvecklingen för godstransporter?

Sammanfattning fram till 17.00


Varmt välkomna!
önskar KNEG och Trafikverket

Vid frågor kontakta KNEG:s kansli:
info@kneg.org