Välkommen till KNEG!

Klimatneutrala godstransporter på väg

Ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala

Med 13 aktiva och  målmedvetna medlemmar arbetar vi med åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp.

Vi arbetar främst inom följande områden för minskad klimatpåverkan:

  • effektivare transporter
  • effektivare fordon
  • utökad användning av förnybara drivmedel

”Vårt gemensamma mål är att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till år 2020″, med 2005 som basår.

Det är en stor utmaning, men någonstans måste vi starta. En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Godstransporter, som de bedrivs i dag, står för väsentliga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. För att minska godstransporternas klimatpåverkan krävs att samhällets olika aktörer samarbetar.

Syftet med projektet KNEG är att tillsammans visa på hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan minska genom olika åtgärder.

Vi välkomnar nya aktörer till samarbete!

» English Summary


 

Kommande event

IVL Hållbara transporter 2017

KNEG:s program på IVL hållbara transporter den 16 november 2017

Framtidens bränslen
Hur många bränslen kan vi ha? Hur får vi hållbara bränslen att räcka åt alla?
Lantmännen Alarik Sandrup, Näringspolitisk direktör
Preem
Linda Werner, affärsutvecklare
Uppföljande samtal med:
Volvo Lastvagnar
Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef
Scania
Urban Wästljung, Miljöchef
och föredragshållarna

Effektivare logistik och digitalisering
Panelsamtal om vad som är på gång, vilka potentialerna är och hur ser
framtidsvisionen ut

Scania Urban Wästljung, Miljöchef
Volvo Lastvagnar Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef
Sveriges Åkeriföretag Tove Winiger, Politiskt ansvarig
PostNord Lisa de Wahl, Senior Project Manager
DB Schenker Linda Borgenstam, VD Schenker Consulting

>>Fullständigt program IVL Hållbara transporter