Välkommen till KNEG!

Klimatneutrala godstransporter på väg

Ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala

Med 12 aktiva och målmedvetna medlemmar arbetar vi med åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp.

Vi arbetar främst inom följande områden för minskad klimatpåverkan:

  • effektivare transporter
  • effektivare fordon
  • utökad användning av förnybara drivmedel

KNEGs gemensamma mål är att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till år 2020, med 2005 som basår.

KNEG satsar vidare mot 2030 med målet att minska klimatpåverkan med minst 70 procent jämfört med år 2010.

Det är en stor utmaning, men någonstans måste vi starta. En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Godstransporter, som de bedrivs i dag, står för väsentliga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. För att minska godstransporternas klimatpåverkan krävs att samhällets olika aktörer samarbetar.

Syftet med projektet KNEG är att tillsammans visa på hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan minska genom olika åtgärder.

Vi välkomnar nya aktörer till samarbete!

» English Summary


Kommande events

Möt KNEG i Almedalen 2018

Fossiloberoende transporter: Vad krävs av branschen och politiken för att nå 2030-målen?

Tid: Onsdag den 4 juli, kl. 13.00-13.45
Plats: Aktuell hållbarhet arena, Gotlands museum, Strandgatan 14 i Visby

Deltagande medlemsföretag:
Lantmännen, Preem, Volvo Lastvagnar, Scania, PostNord, Trafikverket och Fordonsgas. Medverkar gör också politiker från ett flertal av riksdagens partier.

Läs mer här

 

KNEG Resultatkonferens

Resultatkonferensen_savethedate_klar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information om program och anmälan kommer inom kort.